ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่: 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร: 053-211048–50

แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้

1. แจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
2. แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริต
3. แสดงความคิดเห็น

แจ้งเรื่องร้องเรียน

คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
e-mail
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
เรื่องร้องเรียน
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน
ข้อเสนอให้แก้ไข